ഇടുക്കിയില്‍ പതിനായിരത്തോളം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് പട്ടയം നല്‍കും

0

ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ 1977 ജനുവരി ഒന്നിന് മുമ്പ് വനഭൂമി കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നവരും, റവന്യൂവനം വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത പരിശോധന കഴിഞ്ഞ് വിതരണം ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെയും സൂപ്രീം കോടതിയുടെയും അനുമതി ലഭിച്ചതുമായ അര്‍ഹരായ പതിനായിരത്തോളം കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഏപ്രില്‍ 30ന് മുമ്പ് പട്ടയം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചതായി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ അറിയിച്ചു

. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 22, ഡിസംബര്‍ 15 തീയതികളില്‍ ഇടുക്കിയില്‍ റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലും ജനുവരി നാലിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലും നടന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജനപ്രതിനിധികളുടെയും യോഗങ്ങളില്‍ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരമാണ് പട്ടയ വിതരണം സമയ ബന്ധിതമായി നടത്താന്‍ റവന്യൂ വകുപ്പ് നടപടികള്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.